Okresowa kontrola przewodów kominowych

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie regularnej inspekcji i konserwacji systemów kominowych. Nasze działania obejmują:

 1. Powszechne sprawdzenie swobodnego przepływu gazów w przewodach kominowych aż do najniżej położonego punktu wylotowego (bez udzielania konkretnych wymiarów).
 2. Ocena technicznego stanu głowic i nasad kominowych.
 3. Analiza funkcji ciągu kominowego (bez podawania konkretnych wartości), z opisem potencjalnych przyczyn niestabilności, słabego ciągu lub jego zaniku (np. nadmierne szczelności pomieszczenia, nieprawidłowa efektywna długość przewodu itp.).
 4. Weryfikacja, czy pomieszczenia sanitarne oraz miejsca, gdzie zainstalowane są urządzenia gazowe, posiadają odpowiednią wentylację wywiewną i nawiewną.
 5. Badanie, czy nie występują uszkodzenia: a) przewodów kominowych b) kanałów czopuchów, rur łączących i łączników c) włazów, drzwiczek kominowych, rewizyjnych, ław kominiarskich d) innych elementów urządzeń kominowych.
 6. Sprawdzenie, czy regularne czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.
 7. Zapewnienie dostępu do łatwego czyszczenia przewodów kominowych, kanałów, czopuchów, rur i nasad, a także do otworów do usuwania zanieczyszczeń.
 8. Weryfikacja, czy na strychach, przez które przechodzą przewody kominowe, nie przechowywane są łatwopalne materiały.
 9. Badanie obiektu pod kątem ewentualnych innych nieprawidłowości lub usterek związanych z budową przewodów kominowych.

Nasze usługi są kompleksowe, obejmujące pełne spektrum działań mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa i skuteczności systemów kominowych.

Zadbamy jeszcze o :

 • Przeprowadzamy szczegółową ocenę kondycji izolacji przewodów kominowych, identyfikując ewentualne uszkodzenia, przecieki lub degradację materiałów izolacyjnych, a także zapewniając zalecenia dotyczące ewentualnej konieczności naprawy.
 • Podczas inspekcji skupiamy się również na identyfikacji wszelkich potencjalnych miejsc nagromadzenia nagarów, sadzy lub innych substancji, które mogą negatywnie wpływać na sprawność działania przewodów kominowych. W razie potrzeby oferujemy profesjonalne usługi czyszczenia i usuwania nagarów.
 • Zajmujemy się także monitorowaniem i oceną stanu technicznego eventusłomieniowców oraz systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego zainstalowanych w przewodach kominowych, aby upewnić się, że są one w pełni sprawne i gotowe do natychmiastowego reagowania w przypadku awaryjnej sytuacji.
 • W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, dostarczamy szczegółowy raport inspekcyjny, zawierający opis stwierdzonych usterek, potencjalnych zagrożeń oraz rekomendacje dotyczące niezbędnych działań naprawczych. Naszym celem jest zapewnienie pełnej satysfakcji klienta poprzez rzetelną analizę stanu technicznego przewodów kominowych i świadczenie kompleksowych usług konserwacyjnych.
Facebook