O nas

KSP Św. Florian

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św.Florian” w obecnej formie działa od ponad ćwierć wieku.

Nasze usługi kierujemy do klientów indywidualnych, firm oraz państwowych instytucji.

Naszym celem jest:

 • Fachowa i rzetelna praca
 • Dbanie o bezpieczeństwo ludzi i ich mienia

Wykonujemy:

 • Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych
 • Czyszczenie przewodów kominowych dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych
 • Inwentaryzację przewodów kominowych stwierdzającą prawidłowość urządzeń grzewczo – kominowych
 • Udrażnianie przewodów kominowych
 • Badanie szczelności przewodów kominowych
 • Czyszczenie pieców kaflowych oraz trzonów kuchennych

Odbiorcami naszych usług są:

-klienci indywidualni
-Spółdzielnie Mieszkaniowe
-Zakłady Komunalne
-Wspólnoty Mieszkaniowe
-spółki prawa handlowego
-jednostki samorządowe
-jednostki administracji państwowej

Komunikacja

Doświadczenie

Rzetelność

Chcesz wiedzieć więcej ?

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św.Florian” zatrudnia 80 kominiarzy, w tej liczbie jest 28 mistrzów kominiarskich i 40 czeladników. Pozostali pracownicy są zatrudnieni w charakterze praktykantów zawodowych, gdzie po zakończeniu praktyk będą mogli zdawać egzamin czeladniczy.

Podstawą działalności Kominiarskiej Spółdzielni Pracy „Św.Florian” jest prawo spółdzielcze oraz statut działalności Spółdzielni.

Usługi kominiarskie wykonywane są przez naszą firmę zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi w oparciu o następujące przepisy prawne:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414 z póź.zm.) -link do strony www.isap.sejm.gov.pl
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2009 Nr 178 poz.1380 z póź.zm.) link do strony www.isap.sejm.gov.pl
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2009 Nr 109 poz.719 z póź.zm.) link do strony www.isap.sejm.gov.pl
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz.690 z póź.zm.) link do strony www.isap.sejm.gov.pl
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 Nr 74 poz.836) link do strony www.isap.sejm.gov.pl

 

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św.Florian” współpracę międzynarodową w oparciu o podpisane umowy z :
– Cechem Kominiarskim w Bautzen od 1997 r.
– Spolecenstwo Komuniku Region Moravsko Slczkeho w Czechach od 2005 r.

Jesteśmy członkami:
-Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska we Wrocławiu
-Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe w Opolu.
Obie organizacje są członkami Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich z siedzibą w San Augustin (Niemcy).

Od 1999 roku współpracujemy w firmą Kominflex sp. z o.o. z Pszczyny w zakresie montażu wkładów kominowych, które objęte są gwarancją producenta.