Polityka prywatności dla Workplace

Workplace to platforma internetowa stworzona przez Facebooka, która umożliwia użytkownikom współpracę i udostępnianie informacji w pracy.
Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Twoje informacje są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane podczas korzystania z Usługi.
Usługa jest przeznaczona do użytku przez organizacje i zgodnie z ich instrukcjami oraz jest świadczona przez Twojego pracodawcę(KSP Św. Florian), która upoważniła Cię do dostępu do Usługi i korzystania z niej.
Usługa jest niezależna od innych usług Facebooka, z których możesz korzystać. Te i inne usługi Facebooka są dostarczane przez Facebooka i podlegają ich własnym warunkom. Jednak Usługa jest świadczona przez Twoją organizację i podlega niniejszej Polityce prywatności oraz Zasadom dopuszczalnego użytkowania w miejscu pracy.
Organizacja jest odpowiedzialna za Twoje konto Workplace („Twoje konto”) i zarządza nim. Twoja Organizacja jest również odpowiedzialna za gromadzenie i wykorzystywanie wszelkich danych, które przesyłasz lub dostarczasz za pośrednictwem Usługi, a takie wykorzystanie podlega warunkom, które Twoja Organizacja ma w stosunku do Facebooka.
Oprócz niniejszej Polityki prywatności Twoja Organizacja może mieć dodatkowe zasady lub kodeksy postępowania, które będą miały zastosowanie w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z Usługi, skontaktuj się ze swoją Organizacją.

I. Jakie rodzaje informacji są gromadzone?
Twoja Organizacja (KSP Św.Florian) będzie gromadzić następujące rodzaje informacji, gdy Ty, Twoi współpracownicy lub inni użytkownicy uzyskają dostęp do Usługi:
Twoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail;
Twoja nazwa użytkownika i hasło;
tytuł pracy, informacje o wydziale i inne informacje związane z pracą lub organizacją;
treści, komunikaty i inne informacje, które podajesz podczas korzystania z Usługi, w tym podczas rejestracji konta, tworzenia lub udostępniania treści oraz wysyłania wiadomości lub komunikowania się z innymi. Może to obejmować informacje zawarte w dostarczanych treściach lub o nich (takie jak metadane), takie jak lokalizacja zdjęcia lub data utworzenia pliku;
treści, komunikaty i informacje dostarczane przez inne osoby podczas korzystania z Usługi. Może to obejmować informacje o Tobie, na przykład kiedy udostępniają lub komentują Twoje zdjęcie, wysyłają do Ciebie wiadomość lub przesyłają, synchronizują lub importują Twoje informacje kontaktowe;
wszelka komunikacja z innymi użytkownikami Serwisu;
komunikaty użytkowników, opinie, sugestie i pomysły przesłane do Twojej Organizacji;
informacje rozliczeniowe; i
informacje, które podajesz, gdy Ty lub Twoja Organizacja kontaktujecie się lub angażujecie wsparcie platformy w zakresie Usługi.

II. W jaki sposób Twoja organizacja wykorzystuje te informacje?
Twoja Organizacja będzie udostępniać gromadzone przez siebie informacje Facebookowi, jako dostawcy platformy, w celu umożliwienia Facebookowi świadczenia i obsługi Usługi dla Twojej Organizacji i innych użytkowników oraz zgodnie z wszelkimi innymi instrukcjami Twojej Organizacji. Przykłady takiego użycia obejmują:
komunikowanie się z użytkownikami i administratorami w zakresie korzystania przez nich z Usługi;
zwiększanie bezpieczeństwa i ochrony Usługi dla Twojej Organizacji i innych użytkowników, na przykład poprzez badanie podejrzanej aktywności lub naruszenia obowiązujących warunków lub zasad;
personalizowanie doświadczeń Twoich i Twojej Organizacji w ramach świadczenia przez nas Usługi;
opracowywanie nowych narzędzi, produktów lub usług w ramach Usługi dla Twojej Organizacji;
kojarzenie aktywności w Usłudze na różnych urządzeniach obsługiwanych przez tę samą osobę w celu usprawnienia ogólnego działania Usługi;
identyfikacja i naprawianie błędów, które mogą być obecne; i
prowadzenie analityki danych i systemów, w tym badań w celu ulepszenia Usługi.

III. Ujawnienie informacji
Twoja organizacja ujawnia informacje zebrane w następujący sposób:
zewnętrznym dostawcom usług, którzy pomagają w świadczeniu Usługi lub jej części;
do aplikacji, stron internetowych lub innych usług stron trzecich, z którymi możesz się połączyć za pośrednictwem Usługi;
w związku z istotną transakcją korporacyjną, taką jak przeniesienie Usługi, fuzja, konsolidacja, sprzedaż aktywów lub w mało prawdopodobnym przypadku upadłości lub niewypłacalności;
ochrona bezpieczeństwa każdej osoby; w celu rozwiązania problemu oszustwa, bezpieczeństwa lub kwestii technicznych; i
w związku z wezwaniem do sądu, nakazem, nakazem ujawnienia lub innym żądaniem lub nakazem ze strony organów ścigania.

IV. Uzyskiwanie dostępu i modyfikowanie informacji
Ty i Twoja Organizacja możecie uzyskiwać dostęp, poprawiać lub usuwać informacje, które przesłaliście do Usługi, korzystając z narzędzi w ramach Usługi (na przykład edytując informacje w swoim profilu lub za pośrednictwem Dziennika aktywności). Jeśli nie możesz tego zrobić za pomocą narzędzi udostępnionych w Usłudze, powinieneś skontaktować się bezpośrednio ze swoją Organizacją, aby uzyskać dostęp do swoich danych lub je zmodyfikować.

V. Linki i treści osób trzecich
Serwis może zawierać link

ZOSTAW NAM SWÓJ E-MAIL

    Współpraca

    Jeśli wiesz już jakie cechy powinien mieć dobry kominiarz i jaka odpowiedzialność go wiąże – oraz czujesz się na siłach i czujesz że to jest „to”

    WYŚLIJ NAM SWOJE CV