Podstawą prawną czyszczenia przewodów kominowych jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych.

Czas okres czyszczenia przewodów kominowych, w których odbywa się proces spalania (usuwanie zanieczyszczeń).

Przewody dymowe – od palenisk opalanych paliwem stałym co najmniej raz na 3 miesiące (poprzednio było 4 razy w roku).

Przewody spalinowe – od palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym co najmniej raz na 6 miesięcy (poprzednio było 2 razy w roku).

Przewody wentylacyjne – co najmniej raz w roku.

Facebook